DABI

Kolumny DSM
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Kolumny DSM (Deep Soil Mixing) są stosowane do wzmacniania i/lub uszczelniania słabego podłoża gruntowego, który po wymieszaniu z cementem/mieszankami bentonitowo-cementowymi przybiera formę tzw. cementogruntu. Wgłębne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podłoże specjalnego mieszadła / grupy mieszadeł zamontowanych na żerdzi wiertniczej.

Wiercenie odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego i/lub cementowo-iłowego z odpowiednio rozmieszczonych na mieszadle dysz. Po osiągnięciu projektowanej głębokości wiercenia następuje formowanie kolumn DSM, których średnica wynosi najczęściej 50-80 cm. Odpowiednio obracane i podciągane do góry mieszadła zapewniają równomierne wymieszanie zaczynu z gruntem. Skład i ilość pompowanego zaczynu dostosowuje się do wymaganych właściwości cementogruntu, w oparciu o projektowane funkcje przesłony/kolumn DSM.
W przypadku wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych DABI wykorzystuje dwu- lub trzygłowicowy system wiercenia kolumn DSM, ograniczając tym samym do minimum ilość połączeń pomiędzy poszczególnymi sekcjami [ograniczamy do minimum ryzyko powstawania okien filtracyjnych].


W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939