DABI

Wykop wąskoprzestrzenny
Budownictwo specjalistyczne
DABI | DABI
Wykop wąskoprzestrzenny polega na uformowaniu pionowej ściany ciągłej, powstałej w wyniku mechanicznego wybrania gruntu rodzimego i zastąpieniu go zaczynem bentonitowo-cementowym (wiążącym, uszczelniającym).

Szczelina ciągła formowana jest w osłonie bentonitowego zaczynu uszczelniającego, co pozwala na utrzymanie stateczności jej ścian.
Przegrody z tzw. „czystego materiału”, gdzie grunt ze szczeliny zastępowany jest mieszanką bentonitowo – cementową, mają szczególne zastosowania w gruntach zakwaszonych lub gdzie istnieje bardzo duże ryzyko występowania przekładek takich gruntów, w których wymieszanie iniektu z gruntem rodzimym jest niemożliwe i należy grunt wydobyć.
Grubość przegrody uzależniona jest od szerokości roboczej sprzężonego organu frezująco-wydobywczego i może wynosić od 35 do 60 cm. DABI wykonuje przegrody na głębokość do 14 m.


W celu uzyskania szerszej informacji na temat oferty firmy DABI prosimy o kontakt z działem przygotowania i realizacji produkcji.

DABI
BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE
+48 32 214 06 13
+48 32 214 62 81

Jak do nas dojechać

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
I REALIZACJI PRODUKCJI


Krzysztof Budny
+48 605 400 110

Paweł Szkotak
+48 781 900 939